Mobi
+
skumpa [²skUm:pa] subst.
(skumpa, skumpan)
champagne
shampanjë ("në ligj. e përdit.")