Mobi
+
skulptur [skulptU:r] subst.
(skulptur, skulpturen, skulpturer)
konstverk format i sten el. trä el. lera etc
skulpturë
(vepër skulpture)
Extra