Mobi
+
skulptör [skulptÖ:r] subst.
(skulptör, skulptören, skulptörer)
person som gör skulpturer
skulptor
(artist skulpturash)