Mobi
+
skull [skul:] subst.
års|kull [²Å:r+skul:] subst.
(års|kull, årskullen, årskullar)
personer som är födda samma år eller slutar en kurs samma år e dyl
moshatarë, gjeneratë
(grup i një moshe, persona që janë të lindur në të njëjtin vit ose kanë kryer një kurs në të njëjtin vit etj.)