Mobi
+
skuld|satt [²skUl:dsat:] adj.
(skuld|satt, skuldsatt, skuldsatta)
som har (stora) skulder
borxhli
(në borxh)