Mobi
+
skuldra [²skUl:dra] subst.
(skuldra, skuldran, skuldror)
axel
sup
(shpatull)
Extra