Mobi
+
skuld [skul:d] subst.
(skuld, skulden, skulder, skuldkänslan)
ansvar för brott el. fel
faj
(përgjegjësi, gabim)
Exempel
  • det var min skuld att vi kom försentishte faji im që ne erdhëm vonë
Sammansättningar
  • skuldkänsla skuldkänslanndjenjë e fajit
  • skuldmedvetenndërgjegjsh/ëm (i), -me (e) për fajin (që ka)