Mobi
+
skulder|blad [²skUl:derbla:d] subst.
(skulder|blad, skulderbladet, skulderblad, skulderbladen)
ben där armens muskler är fästa
kockë e shpatullës
Extra