Mobi
+
skruv|städ [²skrU:vstä:d] subst.
(skruv|städ, skruvstädet, skruvstäd, skruvstäden)
redskap (av metall) som håller fast ett arbetsstycke
morsë
(mengene)
Extra