Mobi
+
skruv|mejsel [²skrU:vmej:sel] subst.
(skruv|mejsel, skruvmejseln, skruvmejslar)
verktyg som används till att dra (åt) skruvar
kaçavidë
Extra