Mobi
+
skruvar [²skrU:var] verb visa film
(skruvar, skruvade, skruvat, skruva)
vrida (skruv)
<A skruvar (i/fast etc x)>
vidhos
(mbërthej, shtrëngoj me vidhë)
Exempel
  • skruva i en skruvvidhos me vidhë, mbërthej me vidhë
  • skruva i en lampambërthej një llampë me vidhë
Uttryck
  • skruva på sig ("uppträda generat")përdridhem, përpëlitem, s'më zë vendi, jam si në gjemba
skruvar [²skrU:var] verb
(skruvar, skruvade, skruvat, skruva)
vrida en knapp för att öka el. minska effekten
kthej butonin
(rrotulloj butonin për të ulur apo ngritur lartësininë e zërit (e radios,etj.))
Exempel
  • skruva ner radionul zërin e radios
uppskruvad [²Up:skru:vad] adj.
(uppskruvad, uppskruvat, uppskruvade)
överdriven
tepruar (i,e), ekzagjeruar (i,e)
Exempel
  • uppskruvade priserçmime tepër të larta
  • uppskruvade förväntningarshpresa të tepruara