Mobi
+
skrupler [skrU:pler] subst.
(skrupler)
samvetsbetänkligheter
Användning: plural; vanligen med negation
skrupull
Exempel
  • han har inga moraliska skruplerai nuk ka asnjë skrupull moral