Mobi
+
skrotar [²skrO:tar] verb
(skrotar, skrotade, skrotat, skrota)
förvandla till skrot
<A skrotar x>
shndërroj në skrap ("fig. "shkrij, likuidoj, asgjësoj, shlyej"")
Exempel
  • skrota en bilshndërroj një makinë në hekurishte
  • skrota ett förslaghedh poshtë një propozim