Mobi
+
skriv|bord [²skrI:vbo:r+d] subst.
(skriv|bord, skrivbordet, skrivbord, skrivborden, skrivbordslådan)
bord att skriva vid
tavolinë shkrimi
(tryezë shkrimi)
Sammansättningar
  • skrivbordslåda skrivbordslådansirtar i tavolinës së shkrimit
Extra