Mobi
+
skriv|bok [²skrI:vbo:k] subst.
(skriv|bok, skrivboken, skrivböcker)
häfte att skriva (uppgifter) i
fletore
Extra