Mobi
+
skriver ut [skri:verU:t] verb
(skriver ut, skrev, skrivit, skriv, skriva)
göra utskrift från dator till skrivare
<A skriver ut x>
printoj
(shtyp një dokument kompjuterik në printer)
Uttryck
  • skriva ut på en skrivareprintoj nga një printer