Mobi
+
skrift|ställare [²skrIf:tstel:are] subst.
(skrift|ställare, skriftställaren, skriftställare, skriftställarna)
författare (av annat än skönlitteratur)
shkrimtar
(autor)
Exempel
  • hon verkade som journalist och skriftställareajo punonte si gazetare dhe shkrimtare