Mobi
+
skrift|språk [²skrIf:tsprå:k] subst.
(skrift|språk, skriftspråket, skriftspråk, skriftspråken)
det skrivna språket
gjuhë e shkruar
Motsatser: talspråk