Mobi
+
skriftlig [²skrIf:tlig] adj.
(skriftlig, skriftligt, skriftliga)
som är skriven
shkruar (i,e)
(që është (i,e) shkruar)
Exempel
  • få skriftligt beskedmarr një njoftim me shkrim
  • skriftliga provprovime me shkrim