Mobi
+
skrev [skre:v] subst.
(skrev, skrevet, skrev, skreven)
vinkeln mellan människans ben, gren
gilcë
(gilcat e kofshës)