Mobi
+
skrevar [²skrE:var] verb
(skrevar, skrevade, skrevat, skreva)
föra ut benen åt var sin sida
<A skrevar med x>
hap këmbët
Exempel
  • skreva med benenhap këmbët