Mobi
+
skreva [²skrE:va] subst.
(skreva, skrevan, skrevor)
större spricka i berg
plasë
(çarje, plasaritje e madhe në mal)
Sammansättningar
  • bergsskrevalugë mali, e çarë në mal
skrevar [²skrE:var] verb
(skrevar, skrevade, skrevat, skreva)
föra ut benen åt var sin sida
<A skrevar med x>
hap këmbët
Exempel
  • skreva med benenhap këmbët