Mobi
+
skred [skre:d] subst.
(skred, skredet, skred, skreden)
ras av jord el. snö
shkarje
(shembje toke ose ortek bore)