Mobi
+
skratt|grop [²skrAt:gro:p] subst.
(skratt|grop, skrattgropen, skrattgropar)
liten grop i kinden som syns när man skrattar el. ler
gropëz, burmë
(çukë (e faqes))