Mobi
+
skrajsen [²skrAj:sen] adj.
(skrajsen, skrajset, skrajsna)
skraj
frikësuar (i,e) ("në ligj. e përdit.")
(trembur (i,e), llahtarisur (i,e))