Mobi
+
skråma [²skrÅ:ma] subst.
(skråma, skråman, skråmor)
litet sår på huden, rispa
gërvishje
(dregëz, plagë e vogël)