Mobi
+
skräp [skrä:p] subst.
(skräp, skräpet)
värdelösa kasserade saker, avfall
hedhurina
(mbeturina, bërllok, plehra)