Mobi
+
skräm|skott [²skrEm:skåt:] subst.
(skräm|skott, skrämskottet, skrämskott, skrämskotten)
(tom) hotelse
krismë paralajmëruese
(e shtënë paralajmëruese; kanosje e kotë, kërcënim bosh)