Mobi
+
skräck [skrek:] subst.
(skräck, skräcken, skräck|propagandan)
mycket stark rädsla
frikë ("edhe në kuptim më të dobët")
(tmerr, lemeri, datë, llahtar)
Sammansättningar
  • dödsskräckfrikë e vdekjes
  • skräck|propaganda skräck|propagandanpropagandë frikësimi, njoftime alarmuese
  • skräckexempelshembull tronditës, shembull skandalizues
torg|skräck [²tÅr:jskrek:] subst.
(torg|skräck, torgskräcken)
rädsla att vistas på öppna platser
frikë nga hapësira
(agorafobi-a)