Mobi
+
skott|dag [²skÅt:da:(g)] subst.
(skott|dag, skottdagen, skottdagar)
dag som läggs till (den 24 februari) varje skottår
njëzetenëntë shkurti
((i vitit të brishtë, që bie një herë në çdo katër vjet))