Mobi
+
skott|år [²skÅt:å:r] subst.
(skott|år, skottåret, skottår, skottåren)
år då en extra dag inskjuts
vit i brishtë