Mobi
+
skoter [skO:ter] subst.
(skoter, skotern, skotrar)
ett slags liten motorcykel
skutër ("edhe për automjete të ngjashme që përdoren në borë "skutër bore"")
(lloj motoçiklete e lehtë e quajtur skutër)
snö|skoter [²snÖ:sko:ter] subst.
(snö|skoter, snöskotern, snöskotrar)
litet motorfordon med medar
sajë motorike
(motosajë)