Mobi
+
skol|termin [²skO:ltärmi:n] subst.
(skol|termin, skolterminen, skolterminer)
en av de två delarna av skolåret (augusti-december och januari-juni)
semestër shkollor
(një nga dy gjysmat e vitit shkollor a mësimor (gusht-dhjetor dhe janar-qershor))