Mobi
+
skol|styrelse [²skO:lsty:relse] subst.
(skol|styrelse, skolstyrelsen, skolstyrelser)
kommunal myndighet som leder och ansvarar för utvecklingen av kommunens skolor
kryesia komunale e arsimit