Mobi
+
skor [sko:r] verb
(skor, skodde, skott, sko)
sätta skor på häst
<A skor x>
potkoj
(mbath kalin me potkoj)
Extra
skor sig [skO:r+sej] verb
(skor sig, skodde, skott, sko)
göra oskälig vinst på någon annans bekostnad
<A skor sig på B>
mbush xhepin
(siguroj fitime në kurriz të dikujt)