Mobi
+
skört [$ör+t:] subst.
(skört, skörtet, skört, skörten)
nedhängande bakstycke av klädesplagg för överkroppen
bisht
(fund, fustë, kotull)
Sammansättningar
  • rockskörtkindi (bishti) i palltos