Mobi
+
sköns|taxering [²$Ö:nstakse:ri@] subst.
(sköns|taxering, skönstaxeringen, skönstaxeringar)
en uppskattning av en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet som skattemyndigheten gör
vlerësim i posaçëm taksimi