Mobi
+
allsköns [Al:$öns] adj.
(allsköns)
olika slags
e çdo lloji ("veçanërisht në kontekst negativ")
sköns|taxering [²$Ö:nstakse:ri@] subst.
(sköns|taxering, skönstaxeringen, skönstaxeringar)
en uppskattning av en skattskyldigs inkomst eller förmögenhet som skattemyndigheten gör
vlerësim i posaçëm taksimi