Mobi
+
skön|litteratur [²$Ö:nliteratu:r] subst.
(skön|litteratur, skönlitteraturen)
litteratur med konstnärligt innehåll
letërsi artistike
Sammansättningar
  • skönlitterärletrar, -e