Mobi
+
skönhet [²$Ö:nhe:t] subst.
(skönhet, skönheten, skönhets|upplevelsen)
egenskapen att vara vacker
bukuri ("edhe për persona të bukur")
Exempel
  • skulpturens skönhetbukuri e skulpturës
  • en firad skönhetnjë bukuri e famshme
Sammansättningar
  • skönhets|upplevelse skönhets|upplevelsenpërjetim i së bukurës
  • skönhetsmedelmjet zbukurimi, artikuj kozmetikë
upplevelse [²Up:le:velse] subst.
(upplevelse, upplevelsen, upplevelser)
något (minnesvärt) som man upplever el. har upplevt
përjetim, përvojë, eksperiencë
Exempel
  • en hemsk upplevelsenjë përjetim i tmerrshëm, një eksperiencë e tmerrshme
Sammansättningar
  • naturupplevelsetë shijuarit e natyrës, zbavitje në natyrë
  • skönhetsupplevelsepërjetim i së bukurës, vlerësim i së bukurës