Mobi
+
skådebröd [²skÅ:debrö:d] subst.
(skådebröd, skådebrödet, skådebröd, skådebröden)
bröd som inte skall ätas utan bara ses på
bukë ekspozimi ("edhe fig.")
((që nuk hahet por shërben vetëm si objekt ekspozimi))