Mobi
+
skärs|eld [²$Ä:r+sel:d] subst.
(skärs|eld, skärselden)
plats där själen antas renas efter döden
purgator ("fig. "sprovë e vështirë"")
(vendi ku pastrohen shpirtrat pas vdekjes)