Mobi
+
skärpt [$är:pt] adj.
(skärpt, skärpt, skärpta)
intelligent, vaken
mendjemprehtë ("në ligj. e përdit.")
(mendjehollë, inteligjent, -e, zgjuar (i,e))
Exempel
  • en skärpt tjejnjë vajzë e zgjuar