Mobi
+
skärp [$är:p] subst.
(skärp, skärpet, skärp, skärpen)
band att ha om midjan; bälte, livrem
rrip, brez
(kollan)
Extra