Mobi
+
skärpa [²$Är:pa] subst.
(skärpa, skärpan)
skarphet, vasshet
mprehtësi
Exempel
 • kniven hade förlorat sin skärpathika e kishte humbur mprehtësinë
skärpa [²$Är:pa] subst.
(skärpa, skärpan)
exakthet i sinnesintryck, intellektuell klarhet
zgjuarsi ("edhe "seriozitet, rreptësi, ashpërsi, vendosmëri"")
(mendjemprehtësi, qartësi, kthjelltësi, mendjekthjelltësi)
Exempel
 • med skärpa i röstenme zë të prerë
Sammansättningar
 • synskärpamprehtësi vizuale, mprehtësi e të parit
 • tankeskärpamendjemprehtësi
skärper [$Är:per] verb
(skärper, skärpte, skärpt, skärp, skärpa)
göra skarp
<A skärper x>
mpreh ("edhe fig.")
Exempel
 • skärpa knivarmpreh thikë
 • analysen behöver skärpas en delanaliza duhet të jetë pak me e rreptë
skärper [$Är:per] verb
(skärper, skärpte, skärpt, skärp, skärpa, skärpningen)
göra sträng
<A skärper x>
ashpërsoj
(tendos, shtrëngoj)
Exempel
 • regeringen skärper tonenqeveria po ashpërson tonin
 • skärpt bevakningmbikëqyrje e rreptë, kontroll intensiv
Avledningar
 • skärpning skärpningenmprehje, tendosje, shtrëngim, ashpërsi, rreptësi
skärper sig [$Är:per+sej] verb
(skärper sig, skärpte, skärpt, skärp, skärpa, skärpningen)
rycka upp sig
<A skärper sig>
përmblidhem
(mbledh veten, vij në vete)
Exempel
 • skärp dig nu, Martin!mblidhe veten tani, Martin! përvishju punës tani, Martin!
Avledningar
 • skärpning skärpningenpërmirësim, tendosje e vëmendjes
syn|skärpa [²sY:n$är:pa] subst.
(syn|skärpa, synskärpan)
mått på ögats synförmåga
mprehtësi e vështrimit
(mprehtësi e të parit)