Mobi
+
skärp [$är:p] subst.
(skärp, skärpet, skärp, skärpen)
band att ha om midjan; bälte, livrem
rrip, brez
(kollan)
Extra
skärper [$Är:per] verb
(skärper, skärpte, skärpt, skärp, skärpa)
göra skarp
<A skärper x>
mpreh ("edhe fig.")
Exempel
  • skärpa knivarmpreh thikë
  • analysen behöver skärpas en delanaliza duhet të jetë pak me e rreptë
skärper [$Är:per] verb
(skärper, skärpte, skärpt, skärp, skärpa, skärpningen)
göra sträng
<A skärper x>
ashpërsoj
(tendos, shtrëngoj)
Exempel
  • regeringen skärper tonenqeveria po ashpërson tonin
  • skärpt bevakningmbikëqyrje e rreptë, kontroll intensiv
Avledningar
  • skärpning skärpningenmprehje, tendosje, shtrëngim, ashpërsi, rreptësi
skärper sig [$Är:per+sej] verb
(skärper sig, skärpte, skärpt, skärp, skärpa, skärpningen)
rycka upp sig
<A skärper sig>
përmblidhem
(mbledh veten, vij në vete)
Exempel
  • skärp dig nu, Martin!mblidhe veten tani, Martin! përvishju punës tani, Martin!
Avledningar
  • skärpning skärpningenpërmirësim, tendosje e vëmendjes