Mobi
+
skänk [$e@:k] subst.
(skänk, skänken, skänkar)
stort servisskåp
sergjen
(lëpizë)
skänk [$e@:k] subst.
(skänk, skänken, skänker)
gåva
dhuratë
Uttryck
  • till skänks ("i gåva, i present")për dhuratë, si dhuratë, peshqesh
  • en skänk från ovan ("överraskande hjälp")si dhuratë nga qielli, ndihmë e papritur