Mobi
+
skälm [$el:m] subst.
(skälm, skälmen, skälmar)
skojare
maskara
(kopil, horr, zuzar)