Mobi
+
sjuk|anmälan [²$U:kan:mä:lan] subst.
(sjuk|anmälan, sjukanmälan, sjukanmälningar)
anmälan (till försäkringskassan) om att man är sjuk
paraqitje e sëmundjes
(njoftim i sigurimeve shoqërore në rast sëmundjeje)
anmälan [²An:mä:lan] subst.
(anmälan, anmälan, anmälningar)
rapport (till myndighet); meddelande (om deltagande)
lajmërim
(denoncim, njoftim, kërkesë)
Exempel
  • skicka in (el. göra) en anmälan till polisenbëj një denoncim në polici, denoncoj (një rast) në polici, lajmëroj policinë
  • anmälan till tävlingen mottas på expeditionenkërkesa për të marrë pjesë në gara merret nga zyra e pranimeve
Sammansättningar
  • polisanmälandenoncim në polici
  • sjukanmälannjoftim se je i sëmurë