Mobi
+
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar, artikel|serien)
uppsats, reportage (i tidning el. tidskrift)
artikull
Exempel
 • skriva en artikel i tidningenshkruaj një artikull për gazetën
Sammansättningar
 • tidningsartikelartikull gazete
 • artikel|serie artikel|serienseri artikujsh
Extra
seminarium [seminA:rium] subst.
(seminarium, seminariet, seminarier, seminarie|serien)
undervisningsform vid universitet
seminar ("edhe për tubime shkencore jashtë universitetit")
(formë mësimdhënieje në universitet)
Sammansättningar
 • seminarie|serie seminarie|serienseri seminaresh
serie [sE:rie] subst.
(serie, serien, serier)
rad, följd
seri ("edhe për një serial televiziv")
(radhë, varg)
Exempel
 • bilarna tillverkas i långa seriermakinat prodhohen në seri të mëdha
 • en serie bombattentat utfördes i söndagstë dielën u bënë një varg atentatesh me bomba
 • en ny engelsk serienjë serial i ri anglez
Sammansättningar
 • artikelserieseri artikujsh
 • teveserieserial televiziv
 • serie|krockvarg aksidentesh, bllokim trafiku
serie [sE:rie] subst.
(serie, serien, serier, serie|tidningen)
tecknade bilder som berättar en historia
vizatim satirik
(tregime satirike me figura të vizatuara)
Sammansättningar
 • serie|tidning serie|tidningenrevistë me tregime satirike me figura të vizatuara
serie [sE:rie] subst.
(serie, serien, serier, serie|ledaren)
tävlingsform där lag tävlar mot varandra efter en viss ordning
seri sportive
Sammansättningar
 • serie|ledare serie|ledarendrejtues serie